Apartamenty


GreCars


grupafabio.pl/ubezpieczenia
Ubezpieczenia >>
Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla właścicieli wszystkich

pojazdów mechanicznych. W ramach umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń gwarantuje

Tobie pokrycie roszczeń finansowych osób,

które zostały poszkodowane wskutek ruchu Twojego pojazdu.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie to gwarantuje Ci pomoc techniczną i medyczną w razie wypadku, awarii pojazdu lub jego kradzieży. Polisa pokryje także koszty Twojego zakwaterowania, jeżeli naprawa pojazdu będzie się przedłużać, a nawet zwróci pieniądze wydane na transport chorych do szpitala.

Ubezpieczenie Zielona Karta

Jest to specjalne ubezpieczenie OC działające za granicami naszego państwa. Polisa ta pokryje szkody wyrządzone przez Ciebie innym użytkownikom dróg podczas wyjazdów zagranicznych.

Ubezpieczenie NNW

Jest to dobrowolne ubezpieczenie, obejmujące wszystkie następstwa nieszczęśliwych wypadków które mogą przydarzyć się kierowcy i pasażerom w czasie ruchu pojazdu.
Umowa ubezpieczenia określa wyraźnie: świadczenie przysługuje za uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego tylko w sytuacji, kiedy szkody zaistniały podczas ruchu pojazdu.

Ubezpieczenie AUTO-CASCO

Jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od kradzieży, uszkodzenia pojazdu, wandalizmu oraz różnych zdarzeń losowych spowodowanych przez pożar, huragan, powódź itp.

Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenie domów i mieszkań

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki i budowle w stadium użytkowania lub budowy oraz lokale mieszkalne. Ochroną asekuracyjną objęte są jedynie elementy stałe tj. konstrukcja materiałowa dachu, ścian, stropów oraz podstawowe wyposażenie instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne itp.). Zakres odpowiedzialności - w zależności od towarzystwa i wariantu polisy - obejmuje również: wanny, piece, hydrofory, tynki, powłoki malarskie oraz meble wbudowane.

Ubezpieczenie wyposażenia mieszkania

Ubezpieczeniu podlega wyposażenie mieszkania, domu lub domku letniskowego. Osobą ubezpieczającą może być osoba posiadająca prawo własności danego lokalu, będąca jego najemcą lub posiadająca spółdzielcze prawa do lokalu.

Ubezpieczenie w podróży zagranicznej

to kompleksowe ubezpieczenie dla osób przebywających za granicą stwarzające możliwość wyboru kilku różnych opcji ochrony, do których należą następujące gwarancje:

Posiadając polisę ubezpieczenia w podróży zagranicznej zawsze, cokolwiek złego przydarzy się w czasie wyjazdu, można liczyć na szybką i fachową pomoc. Bardzo ważną usługą jest pokrycie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe kosztów udzielenia pomocy bez konieczności wydatkowania przez Poszkodowanego pieniędzy, a później ubiegania się o refundację.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne są uzupełnieniem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie ambulatoryjnych świadczeń medycznych. Ubezpieczenie takie gwarantuje nielimitowany dostęp do lekarzy wszystkich specjalności i nieograniczoną liczbę badań zlecanych przez lekarzy. Zapewnia ochronę w domu, w pracy, na wakacjach a także w szpitalu i u dentysty.
Adres: ul.Dworcowa 2 41-600 Świętochłowice | www.grupafabio.pl/ubezpieczenia | e-mail: wiolettaszczerba@wp.pl | Telefon: 509083936.